Lima, Peru (ots/PRNewswire) Prezes firmy Jumore E-commerce Co., Ltd., zwanej dalej Jumore, Lu Hongxiang zaprezentowal nowy, autorski model e-handlu w ramach ekosystemu dla przedsi?biorstw E4B przywódcom biznesowym i politycznym zgromadzonym na szczycie dyrektorów APEC 2016, który mial miejsce w dniach 17-19 listopada w Limie, stolicy Peru.

Jako przedstawiciel jedynej chinskiej firmy obecnej na szczycie prezes Lu zostal poproszony o wygloszenie przemowy, a tak?e gospodarzyl wymianie mi?dzy przywódcami biznesowymi APEC. Wymiana ta byla pierwszym tego typu wydarzeniem zorganizowanym przez chinskie przedsi?biorstwo w trakcie szczytu APEC.

Motywem przewodnim tegorocznego szczytu APEC byl rozwój ludzki i wzrost przy zachowaniu wysokiej jakosci. Prezes Lu zostal tak?e zaproszony do debaty na temat przebudowy handlu, w której tak?e wzi?li udzial mi?dzy innymi prezydent Meksyku Enrique Pena Nieto, premier Nowej Zelandii John Key oraz dyrektor firmy DHL Ken Allen. Prezes Lu podkreslil, ?e to wlasnie model ekosystemu E4B b?dzie glówn? sil? odpowiedzialn? za innowacje, przyczyniaj?c? si? do promowania wspólpracy gospodarczej i handlowej oraz zmiany sposobów prowadzenia handlu.

Pelni?c rol? pioniera modelu E4B firma Jumore w pelni wykorzysta ekosystem platformy e-handlu do promowania wspólpracy korzystnej dla obu stron mi?dzy krajami i przedsi?biorstwami na calym swiecie. Firma b?dzie pomagac klientom w dokonywaniu transakcji i nawi?zywaniu wspólpracy, zarówno w kierunku upstream, jak i downstream oraz b?dzie zapewniac dost?p do calosciowych uslug wysokiej jakosci swiadczonych przez zewn?trzne przedsi?biorstwa na calym swiecie.

Po debacie firma Jumore byla gospodarzem wymiany dla przywódców biznesowych w ramach szczytu APEC, której przyswiecalo haslo integracji i gospodarki dzielenia si?. Pierwszy raz w 27-letniej historii szczytu APEC wymianie gospodarzylo chinskie przedsi?biorstwo.

Zgodnie z zebranymi danymi do wrzesnia 2016 r. firmie Jumore udalo si? nawi?zac wspólprac? z wszystkimi chinskimi prowincjami i ponad 100 krajami na calym swiecie. Firma utrzymuje dobre stosunki z wieloma czlonkami organizacji APEC.

Po zakonczeniu szczytu APEC firma Jumore nadal b?dzie obecna w obu Amerykach, bior?c udzial w dyskusjach na temat wspólpracy z przedstawicielami biznesu i organów rz?dowych z calego swiata. W trakcie wizyty na kontynencie firma Jumore zorganizuje szereg transgranicznych szczytów na temat e-handlu w wielu krajach. Spotkaniom b?dzie przyswiecal cel pogl?bienia wspólpracy.

Rückfragen & Kontakt:

pani Chen
tel.: 86 10 63074558Quelle

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS. www.ots.at

(C) Copyright APA-OTS Originaltext-Service GmbH und der jeweilige Aussender.